Borde vi vara oroliga ? eller bara skaffa fler barn ?

Hade en ganska intressant duskution med en kompis i helgen.
Vi pratade om invandring och hur olika mönster följer olika grupperingar i samhället ..
I lilla hallsta finns det ganska stora kontraster just mellan olika etniska grupper .

Vi kom in på att det skilljer också välldigt mkt på tex antal barn per familj att det tex är mkt vanligare att utlänska familjer har många barn , jag kommer själv från en familj där vi är 4 barn vilket jag tycker är ganska mkt.
Men det är inte ovanligt att se  så mkt som 10 barn i en och samma familj på vissa håll .

Detta fick mig att fundera.
Det finns nånting som kallas "reproduktionsnivå" enkelt förklarat så kan man säga att detta är den nivå av barnafödande som krävs för att befolkningen i ett land eller grupp ska "förnya" sig och inte sakta men säkert försvinna, denna ligger på ca 2.11 % alltså 2.1 barn per kvinna.
Ligger man under denna nivå betyder det att man som befolkning sakta tunnas ut , det föds färre än det dör.

Enligt statistiska central byrån så var det 2003 endast två ! länder i Europa som låg över nivån
Dessa var Turkiet och Albanien. Endast i dessa två länder reproducerar befolkningen sig själv.
Sverige ligger enl samma lista på 1,65 %. , färskare siffror säger 1,88 %
Redan här tycker jag det finn skäl till oro:

Vad betyder ett barnafödande under reproduktionsnivå?

Vad betyder egentligen ett fruktsamhetstal på omkring 1,9 barn per
kvinna för den framtida folkmängden? Hur mycket minskar befolkningen?
Om alla andra förändringsfaktorer skulle vara konstanta skulle det på
100 års sikt betyda en folkminskning till omkring 80 procent av den
ursprungliga folkmängden. En sådan folkminskning är relativt begränsad
jämfört med vad den skulle vara med ett fruktsamhetstal på
1,3 barn per kvinna. Då skulle endast mindre än en fjärdedel av befolkningen
återstå efter 100 år (om alla andra komponenter förblev konstanta).
Forskning har visat att fruktsamhetstal på 1,5 barn per kvinna kan
betraktas som en kritisk nivå. Om fruktsamhetstalet är under 1,5 barn
per kvinna är det svårt att balansera nedgången i efterföljande generationers
storlek med migration.

Nånting som slog mig när jag började pussla lite
var att även om sverige enl. dessa siffror ligger under reproduktionsnivån
så säger min erfarenhet att överlag så har utlänska familjer fler barn än svenskar .
SCB bekräftar detta (Se nedan)

Hur blir det då om det är så att isnitt har en utlänsk familj fler barn jämfört med en svensk ?
Om vi antar att varje svensk familj får 2 barn samtidigt som de utlänska får 4. Jo tillslut så går de om den egna befolkningen, även om de är färre till antalet just nu.
Enl SCB har andelen barn som föds av en mamma som själv inte är född i Sverige ökat.
År 1980 var denna andel 12 procent medan den år 2007 ökat till 22 procent.
Vidare skriver de:
"Utrikes födda får fler barn i genomsnitt
Om man ser till hela gruppen utrikes födda så har de en högre fruktsamhet
jämfört med svenskfödda. Det summerade fruktsamhetstalet
för utrikes födda uppgick år 2007 till 2,21 barn per kvinna medan
svenskfödda uppnådde ett fruktsamhetstal på 1,82 barn per kvinna.
"

Kan det vara möjligt för svensken att bli en minoritet i sitt eget land ?
Jag funderar också när man slutar räknas som invandrare i statestiken, om en utlänsk familj får barn i sverige är det barnet svenskt ? eller deras barn ?

Så här skriver SCB:
-------------------
"Det förekommer mycket varierande uppgifter om antalet invandrare i
Sverige. Det beror på hur invandrare definieras.
Vid slutet av år 2003 var antalet utländska medborgare i landet
476 000 och antalet utrikes födda 1 078 000. Ungefär en sjundedel av
de utländska medborgarna är födda i Sverige. Personer födda i Sverige
med en eller båda föräldrarna födda utomlands beräknas uppgå
till cirka 880 000. Av dessa har 560 000 en förälder född i Sverige och
en förälder född i utlandet.
Ungefär en sjundedel, eller 16 procent, av Sveriges befolkning består
av personer med utländsk bakgrund, d.v.s. utrikes födda och
personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
Därtill kommer personer födda i Sverige med en förälder född utomlands
och en förälder född i Sverige, vilka uppgår till 6 procent av
befolkningen.
."
--------------------

När jag var liten så fick jag höra att invandrignen berodde på att det var krig i hemlandet och att det var därför man kom till svergie. Detta är inte helt korrekt.
Så här skriver SCB :
------------------
"En spridd missuppfattning är att invandrare och flyktingar är synonyma
begrepp. Endast en åttondel av de personer som invandrat
åren 1990–2003 är flyktingar. En flykting är en människa som har behov
av skydd. Därutöver har dubbelt så många fått tillstånd att bosätta
sig i Sverige på humanitära grunder. Ungefär fyra av tio invandrare
har familjband som skäl. Ser vi till de senaste årens invandring finner
vi att flyktingarnas andel har minskat medan immigranter med familjeband
numera svarar för hälften Återvändande svenskar ingår inte i dessa andelar.
"
-----------------

OBS !!

Tro nu inte att jag skrivet detta med avsikt att Stoppa Invandringen eller nått sådant dravell,
Jag försöker inte heller hoppapå vissa grupperingar eller trycka ned någon.
Och ber redan nu om ursäkt om jag skulle med denna text få någon att känna något sådant.


Jag finner det bara välldigt fashinerande detta fenomen

Om det på en viss yta finns .. säg 100st små gula giraffer, 
dessa har en reproduktions nivå på 2 % per år. De skulle du bli 100st nya på 50 år.
Om det då plöttsligt flyttar in 50st blå giraffer i området, de har en
reproduktionsnivå på 5% per år. De skulle bli 125st nya på samma period... 
fast de var mkt färre från start.
vilket i förlängen betyder att de så småningom går om och det blir fler
fler blå än det finns gula giraffer.
Man kan också räkna in det faktum att de blå kan para sig med de gula
och tillsammans få Gröna giraffer .
Så skulle det tillslut inte finnas några av de ursprungliga
gula girafferna kvar utan bara blåa och gröna.
---
Säg att man applicerar ovanstående exempel på människan, där vi byter ut de gula girafferna mot
"Urinvånarna" i ett land om man du kan kalla dem för det.
Dessa följer en viss tro, har vissa seder.. har sina specifika lagar m.m ..
Så kommer det dit en mindre grupp (Blå) dessa har en helt annan tro, helt andra seder .. och egna lagar/regler.

Så kan ni kanske se en problematik som i förlängningen inte går att råda bot på ?
Enl mig så är Människan är för komplex och för våldsam i sin natur för att detta ska kunna fungera.
Vad skulle hända i det fall en grupp riktigt extrema / farliga individer kommer in och följer
samma mönster ?
I exemplet med girafferna så finns det varken krig ,  brott eller någonting annat som vi människor sysslar med.

Skulle kunna utveckla detta hur mkt som helst ...
Men det får vara bra för tillfället .
Hoppas ni får något att fundera på :)

Kommentarer
Postat av: Marcus"Allt flyter" Omedelbart får jag känslan av att du ser denna fundering som en rädsla för att utrota "Urinvånarna" Det fantastiska med människan är ju att den utvecklas hela tiden. Detta kallas för evolution. Nu är inte jag aktiv Darwinist, inte heller hänger jag mig åt Mendels genetik. Men min spontana känsla är att se på förändring med ro.

Men din teori verkar stämma och jag tror att det mycket väl kan ligga olika prioriteringar i olika människors kulturer. Det viktiga är ju att alla människor tar sig plats att bruka jorden och aktivt tar del av andra människors bra sidor. Dessa två saker saknar hudfärg var sig de är på giraffer eller människor. Det är dessa som vi som medmänniskor ska värna om.

Ha det

2009-08-10 @ 15:34:46
Postat av: Hanna

Äh, det behöver inte betyda att han är rädd för förändring. Snarare är detta en överskådning. Inget att behöva klanka ner på, eller påminna om det fina i människan. Det är han mycket väl medveten om. Det är viktigt att fundera över saker och detta är också något man kan fundera över, lära sig er om. Inget fel med det. Du har absolut en poäng, men samtidigt är väll detta något att reflktera över utan att behöva ha en viss åsikt eller att det skall behöva ha med rädsla att gör. Eller?

Postat av: Jocke

Men för fan D, de diskussioner vi brukar tycker jag för det mesta är vettiga och brukar ge mig en del nya infallsvinklar och sätt att se på saker. Men detta inlägg tycker jag är förkastligt. Du börjar bra med statistik som rör frågan men sen valsar du iväg på nån avstickare som i grund och botten handlar om en sak. Hudfärg. Jag vet inte hur man annars kan tolka att du inte skulle räkna folk som föds i sverige om 100 år som svenskar. Fan enligt din definition av "Urinvånare" är inte B svensk det förstår du va ?

En annan konstig sak är att du tar upp vad som är flyktingar eller invandrare i dess rätta bemärkelse, för det har ju inte ett skit med saken om man kan bli minoritet i sitt födelseland. Men om jag skulle gissa vem du diskuterat detta med så skulle jag också tro att en hel del kommer direkt från I&I delen på flashback.

En annan rolig sak med statistik är att de som enligt SCB är utländska idag, deras barnbarnsbarn är svenska.

Seriöst D, "Inte ovanligt med familjer med 10 barn" jag är mer än lovligt nyfiken på hur du har kommit fram till det.

2009-09-11 @ 01:08:11
Postat av: Daniel

jag förstår hur du menar mannen och jag kan hålla med dig så här i efterhand att jag faller lite ur tråden, det är svårt att följa när man i skrivandets stund skall summera massor med tankar och få ned det svart på vitt.

Tanken med innlägget var att skapa lite diskution och det tycker jag att jag lyckats med ;)

Vidare så tror jag du förstår de viktiga frågeställngarna och det jag faktiskt vill lyfta fram ? så pass väl känner du ju mig.

2009-09-13 @ 21:47:53

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback